סוהרים מתנדבים

מידי שנה מתארגן סגל כל בית סוהר לאיתור מסגרת כלשהי בקהילה. ‏"היציאה מהחומות" לפעילות התנדבותית מהווה אירוע חגיגי ותרומה רבת משמעות וחשיבות לאותה קהילה. ‏ברבות השנים, לאחר קיום פעולות התנדבות מגוונות של סגל שב"ס למען הקהילה - קשרים רבים צברו תאוצה ומוסדו כקשרי המשך של סגל בית הסוהר עם המוסד שאליו התנדבו.