הדרכה והכשרות

מינהל הדרכה הינו הגוף המוביל בשב"ס לקורסים והכשרות קצינים וסוהרים. בשב"ס מייחסים חשיבות רבה לכל נושא
ההכשרה, ההדרכה והפיתוח המקצועי של הסוהרים החל מהליך גיוסם ולאורך שירותם.
יעודה של מחלקת ההדרכה הוא לפתח, להבנות, למסד, לשמש את הידע בארגון ולהשמיש אותו כנכס זמין לאנשי הארגון ומפקדיו,ולפתח, לטייב ולשדרג את מקצוע ההדרכה ונגזרותיו כמנגנון העיקרי ללמידה ארגונית ולהכשרת המשאב האנושי בבניין הכוח.
הסוהר בשב"ס עובר לכל אורך שרותו קורסים והכשרות אשר עוזרים לו למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר. החל מגיוסו לשרות, אז הוא עובר קורס סוהרים, בהמשך קורס מש"קים ולאחריו קורס קצינים. קורסים נוספים אחרים נערכים בהתאם לתפקידים השונים.
מרכזי האימונים המחוזיים נפתחו בינואר 2002 על פי חלוקה למחוזות: דרום, מרכז, צפון. במסגרת האימונים במרכז מתאמנים משמרות בטחון, סגל מקצועי ומסגרות ייחודיות. תכנית ההדרכה נקבעת על ידי מינהל הדרכה בהתאמה לסגל המתאמנים ומתבצעת באמצעות סגל מרכז האימונים ומומחי תוכן שונים מיחידות המחוז ומפקדת המחוז.