סגל שב"ס

שב"ס מאמין בפוטנציאל האנושי של עובדיו ובחשיבותו, ודואג לטפחם, תוך התייחסות לצרכים שונים. תהליכי תכנון ופיתוח מגוונים מתמקדים בהיבטים שונים הקשורים למשרב האנושי - מיון, גיוס, הכשרה, הערכת עובדים, העשרה, רווחה ועוד.