קבילות סוהרים

נציבות קבילות שוטרים וסוהרים - הינה גוף המאפשר לשוטרים וסוהרים לפנות באופן ישיר לגורם מערכתי בלתי תלוי, בכדי להגיש קבילה  בכל טענה כנגד המערכת במקרים של קיפוח, אי צדק או עוולה בשירות. כמו כן, מוסד הנציבות מגיש מדי שנה לשר לביטחון הפנים ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת דין וחשבון שנתי על פעילותיו וכן מפרסם ידיעון על הנעשה בנציבות  בשם "קבל עם".