יחידת המחקר, רקע ויצירת קשר

רקע
יחידת המחקר בשרות בתי הסוהר הוקמה בשנת-2009. בכך הצטרף שב"ס לארגוני הכליאה המובילים בעולם שבהם יחידת מחקר מלווה ומשפיעה על סדר היום של הארגון. ייעוד היחידה הוא לספק לידי מקבלי ההחלטות בארגון, חומרים וכלים שיאפשרו להם לקבל החלטות על בסיס מידע אמפירי והכרת הפרקטיקות הנהוגות בעולם. היחידה אחראית להוציא לפועל מחקרים על אסירים בשב"ס, ליזום פיתוח של מערכות מידע תומכות החלטה ולהפיץ ידע מחקרי בארגון. 

אנשי היחידה
 • גנ"מ דרור ולק, בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה, ראש יחידת המחקר drorw@ips.gov.il
 • ר"כ קתרין בן צבי, בעלת תואר שני בקרימינולוגיה, קצינת מחקר kathrineb@ips.gov.il
 • ר"כ תומר כרמל, בעל תואר שני בפסיכולוגיה, קצין מחקר tomerc@ips.gov.il

תפקידים עיקריים
 • הוצאתם לפועל של מחקרים על ידי אנשי היחידה וגורמי חוץ (אקדמיה ומכוני מחקר).
 • ייזום פעולות לפיתוח של מערכות מידע תומכות החלטות בשיתוף מינהל טכנולוגיות בשב"ס.
 • תמיכה מדעית בעבודת המטה של גורמי שב"ס.
 • הפעלת ועדת מחקרים שמטפלת בבקשות של גורמי חוץ לבצע מחקרים בשב"ס.
 • הפצת עדכוני מחקר וחומר מדעי לקהלים רחבים ומתמחים בשב"ס.
 • פיתוח כלים להערכת סיכון לפגיעות עצמיות ואובדנות.
 • פיתוח מודלים לחיזוי אירועים אלימים בבתי הסוהר.
 • שכלול המודל החישובי לחיזוי רצידיביזם.
 • פיתוח מודל לחיזוי הפסקה מנהלית של עובדי שירות.