מחקר

שירות בתי הסוהר מעודד עריכת מחקרים אקדמיים בשירות לבחינת תהליכי עבודה, במגוון רחב של תחומים כגון: אחזקת אסירים, הטיפול באסירים, הפעלת סגל השירות, תנאי שירות של הסגל, אמצעים טכנולוגיים ועוד. לשיפור, שכלול וייעול תהליכי העבודה בשירות.