כתובת לשכת גיוס: giyus@ips.gov.il 
או בדואר: לשכת גיוס שב"ס, ת.ד 81 רמלה, מיקוד 72100.

העונים על קריטריוני הסף בהתאם למסמכים שהציגו יוזמנו ליום פתיחת הליכים לגיוס. ביום זה יש להגיע ולהציג את המסמכים והתעודות המקוריות לאימות נתונים.

מועמד אשר יוזמן ע"י לשכת הגיוס לפתיחת הליכי גיוס עליו להגיע עם הטפסים המצורפים בזה, כשהם מלאים וחתומים על ידו.

מועמד לגיוס העומד בתנאי הסף הבאים:
 • 12 שנות לימוד.
 • הכשרה ברמת רובאות 05 ומעלה לבנים. בנות- 04 ומעלה. או לחילופין רמת רובאות פחותה מזו אם היה לוחם\ת. או מי ששרת כמדריך\ה כלואים או כשוטר\ת צבאי חוקר\ת או בודק\ת מעברים במשטרה צבאית או חובש\ת קרבי
 • בריאות תקינה
 • עבר ללא דופי
יפנה ללשכת גיוס עם קורות חיים + העתקי המסמכים הבאים :
 • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר:  טלפון + כתובת בבית + כתובת e-mail יש לציין כי מדובר במועמדות לתפקיד סוהר.
 • צילום של תעודת הזהות + הספח
 • תעודה רשמית המעידה על 12 שנות לימוד
 • אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר
 • תעודת שחרור מצה"ל 
 • צילום חוגר מילואים/פטור ממילואים.
 • המלצות.
יש להוסיף לקובץ קורות החיים :
 • מספר תעודת זהות
 • תאריך לידה
 • לציין שם משרה\ות ומס' (אם מופיע).
 • כתובת אימייל