בחינת התאמה ראשונית עפ"י קריטריונים

ככלל תנאי הסף לפתיחת הליכי גיוס לתפקיד סוהר ביטחון הינם:
 • 12 שנות לימוד
 • רמת רובאות 05 ומעלה / שירות כלוחם
 • בריאות תקינה וכשירות ברמה הנדרשת
 • היעדר רישום פלילי
על מנת להתחיל בהליך זה יש להכין את המסמכים הבאים ולהעבירם ללשכת הגיוס:
 • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר (טלפון + כתובת בבית + כתובת e-mail)  * יש לציין כי מדובר במועמדות לתפקיד סוהר
 • צילום של תעודת הזהות + הספח
 • תעודה רשמית המעידה על 12 שנות לימוד
 • תעודת שחרור מצה"ל
את המסמכים יש להעביר לכתובת המייל הבאה: giyus@ips.gov.il או בדואר לכתובת: לשכת גיוס שב"ס, ת.ד. 81 , רמלה 72100
חשוב להבהיר כי ללא העברת כל המסמכים לא תתאפשר פתיחה בהליכי בחינת התאמה והמועמדות תוסר אוטומטית.
על מנת להתחיל בהליך זה יש להכין את המסמכים הבאים ולהעבירם ללשכת הגיוס:

 • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר (טלפון + כתובת בבית + כתובת e-mail) יש לציין כי מדובר במועמדות לתפקיד סוהר.
 • צילום של תעודת הזהות + הספח
 • תעודה רשמית המעידה על 12 שנות לימוד
 • אישור על מהלך שירות צבאי, המעיד על רמת רובאות, מעודכן מקצין העיר
 • תעודת שחרור מצה"ל
את המסמכים יש להעביר לכתובת המייל הבאה: giyus@ips.gov.il  או בדואר לכתובת: לשכת גיוס שב"ס, ת.ד. 81 , רמלה 72100

חשוב להבהיר כי ללא העברת כל המסמכים לא תתאפשר פתיחה בהליכי בחינת התאמה והמועמדות תוסר אוטומטית.

להורדת המדריך למתגייס, לחץ כאן