שרות לאומי וגיוס חובה

בשירות בתי הסוהר משרתים גם חיילים בשירות חובה, שהתנדבו לשרת בבתי הסוהר הביטחוניים. 

כמו כן שירות בתי הסוהר הינו ארגון הקולט בנות ובני שרות לאומי לטובת התנדבות בארגון בהתאם למספר תקנים הקבועים בחוק.