סוהר/ת בטחון

סוהר/ת בטחון
כל הארץ (לפי צרכי הארגון)
אחזקת אסירים ועצורים במשמורת נאותה, מילוי משימות ביטחון וטיפול ביחידות שב"ס השונות.
  1. בעלי השכלה של 12 שנות לימוד / תעודת בגרות / תואר אקדמי.
  2. שירות צבאי מלא כלוחם / חובש קרבי / מדריך כלואים / מקצועות רלוונטיים לשב"ס.
  3. היעדר רישום פלילי. 
  4. כשירות רפואית ומבצעית ברמה גבוהה.

רק פניות מתאימות תיעננה.

קו"ח ניתן לשלוח ללשכת גיוס שב"ס: giyus@ips.gov.il או ת.ד. 81, רמלה מיקוד: 72100, בצירוף אישורי השכלה ואישור מקצין העיר על שירות צבאי.