אודות שב"ס

שירות בתי הסוהר (שב"ס) הינו ארגון הכליאה הלאומי במדינת ישראל.

"שירות בתי הסוהר הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. תמצית תפקידו: אחזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. זאת תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים."

שירות בתי הסוהר מנהל כ- 32 מתקני כליאה בפריסה ארצית ובחלוקה ל-3 מחוזות פיקוד – צפון מרכז ודרום. מטה נציבות שב"ס ממוקם בירושלים ובנוסף מטה מרכזי ברמלה, בו שוכנים מרבית מאגפי המטה ויחידות תומכות השטח.

פריסת מתקני הכליאה ברמה הארצית נותנת מענה לאוכלוסיות האסירים השונות, לרבות – עצורים, אסירים פליליים, אסירים ביטחוניים, נשים, וקטינים. בנוסף הארגון מכיל מתקן כליאה/בי"ח לתשושי גוף ונפש .

סה"כ מוחזקים בשב"ס כ- 23,000 אסירים בצורות אחזקה שונות ( בתי מעצר, בתי סוהר, עובדי שירות, איזוק אלקטרוני )  כ- 6,000 אסירים מתוכם מוגדרים אסירים ביטחוניים שמוחזקים במתקני כליאה נפרדים.

על אחזקתם של האסירים, מופקדים כ-8000 אנשי סגל: סוהרים וקצינים מתחומי הביטחון, לוחמים ביחידות מבצעיות ייחודיות, אנשי טיפול, שיקום, תעסוקה וחיילים בשירות חובה. אחוז הנשים בארגון עומד על כ- 20% מתוכם קצינות ברמות ניהול בכירות.