ככלל  תנאי הסף לפתיחה בהליכי גיוס לתפקיד סוהר בטחון הינם:
 • 12 שנות לימוד
 • רמת רובאות 05 ומעלה/שירות כלוחם
 • בריאות תקינה וכשירות ברמה הנדרשת
 • היעדר רישום פלילי
 • בנוסף על המועמד לעמוד בכל הקריטריונים הנוספים לארגון.


האישורים הנדרשים הינם:
 • קורות חיים עדכניים הכוללים פרטים מלאים ליצירת קשר(טלפון ,כתובת דוא"ל, כתובת מגורים עדכנית)
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • תעודת רשמית המעידה על 12 שנ"ל/ בגרות כולל גיליון ציונים. 
 • מועמדים לתפקידים מקצועיים- יש להעביר את התעודה המקצועית המעידה על  ההכשרה הנדרשת לרבות תואר אקדמאי רלוונטי.
 • אישור על מהלך שירות צבאי  מעודכן מקצין העיר המעיד על רמת רובאות.
 • ותעודת שחרור מצה"ל  
את המסמכים יש להעביר לכתובת  הדוא"ל הבאה: giyus@ips.gov.il 


יש להביא את המסמכים המקוריים של האישורים שהעברת כאמור, ספירת דם וכימיה מלאה ,תפקודי כליות ,וכן אישור רופא משפחה הסוקר את בריאותך (כולל מילוי ואישור רופא על טופס רפואי שאותו יש להדפיס מהטפסים באתר שב"ס).
אם אתה מתמודד עם לקות למידה מסוג כלשהי וזקוק להתאמות במבחן, עליך להביא עמך ליום המבחנים אבחון פסיכו-דידקטי שנעשה בחמש השנים האחרונות. על האבחון להיות עדכני מ-5 השנים האחרונות.
לתשומת לבך - הצגת האבחון וההתאמות אינה מזכה אותך אוטומטית בכל ההתאמות, והדבר נתון לשיקול דעתו של פסיכולוג הגיוס.


כל מועמד עובר תהליך ארוך של מיון ובחינה, שהמבחנים הפסיכולוגיים וגיבוש הסוהרים הוא רק חלק מהם. יכול להיות שהצלחת בגיבוש הסוהרים, אבל לא צלחת את הבדיקות הנוספות שנערכו לך. בכל מקרה, תהליך המיון בשב"ס הוא מקצועי ואיכותי, וכל תשובה שלילית מתקבלת לאחר שנשקלו נתוניו של המועמד מול צרכי הארגון ונלקחו בחשבון כל הנתונים. בסופו של יום, שב"ס מגייס על פי צרכיו באותה עת.
לשכת הגיוס מקבלת מדי שנה אלפי קורות חיים לתפקידים שונים בארגון. מועמדים רבים אינם עומדים  בקריטריוני הסף לגיוס או שנתוניהם אינם מתאימים לצרכי המערכת באותה העת. הפניה לזימון למבדקים תהיה רק למועמדים רלוונטיים שנתוניהם מתאימים  לצורכי המערכת באותה עת. יצוין, כי מקרב אלפי המועמדים שנבחנים מדי שנה מגויסים בסופו של  דבר רק המועמדים המתאימים ביותר.


ככלל, שירות בתי הסוהר דורש זמינות מבצעית גבוהה של סוהרי הביטחון והקצינים בארגון, לפיכך קיימת חשיבות לשיבוץ על פי אזורי מגורים או בהתאם לצורכי הארגון.
השיבוץ שנקבע אינו ניתן לשינוי וכחלק משלבי הגיוס תידרש לחתום על הצהרה לפיה לא תוגש בקשת העברה מחמש השנים הראשונות.


מועמד רשאי להגיש מועמדות בשנית בחלוף שנתיים מהמבדקים בהם נכשל. פנייתו תיבחן לאור צורכי המערכת והקריטריונים לגיוס באותה עת.


שלב המיון הראשוני: בחינת ההתאמה וסינון על פי הקריטריונים ותנאי סף.

שלב המיון השני: יום מבדקים ראשוני הכולל מבדקי כשרים, שכליים ומבחני אישיות. ביום זה גם ממלא המועמד שאלונים והצהרות וכן מתבצעת בדיקת רופא על כלל המסמכים הרפואיים שהוגשו. במקביל ליום זה יחל הליך סידרה של בדיקות שונות שמבצעת לשכת הגיוס וגורמים מקצועיים לגבי נתוני המועמד, לקבלת אישורים נדרשים. 

שלב המיון השלישי: גיבושון אשר נמשך יומיים, הכולל בין השאר מבדקי סימולציות, ראיון התאמה וסיור בבית סוהר.

שלב המיון הרביעי: הכולל מבדקי כשירות גופנית ומבדק ארגומטריה.


שלבי המיון לתפקידים מקצועיים  (טיפול  ומנהלה) דומים, למעט ראיון התאמה שיידרשו לעבור במקום הגיבושון.
מועמדים לתפקידי קצונה יופנו למרכז הערכה המתקיים במכוני מיון חיצוניים.


עליך להעביר את כלל האישורים בדומה לסוהר ביטחון ובנוסף עליך להציג רישיון נהיגה בתוקף מעל 15 טון, אישור נגררת נהיגה, אישור עיסוק עובד כנהג מעל 15 טון בחמש שנים האחרונות, צילום רישיון הנהיגה בחזיתו ובאחוריו בצורה ברורה וקריאה.
מזל טוב! התגייסת ולאחר קליטה קצרה בבית הסוהר פניך לקורס הסוהרים. הקורס מתקיים במתקני בית הספר הארצי להכשרת קצינים וסוהרים על שם ניר ברמלה או באחת משלוחותיו. אורך הקורס כחמישה עשר שבועות  בתנאיי פנימייה.

לאחר סיום הקורס, תחזור ליחידתך לתקופת חניכה וליווי, כחלק מהכשרתך. תקופת החניכה תימשך כשלושה עשר שבועות נוספים שבסיומם יוחלט האם תוסמך כסוהר קבע.


הגיוס ליחידת נחשון מהווה חלק מהליך הגיוס לכלל שב"ס. מועמדים שבסיום הליך המבדקים נמצא כי הינם עשויים על סמך נתוניהם להתאים לגיוס ליחידת נחשון ישובצו ליחידת נחשון.
המיונים לימ"ר דרור וליחידת מצדה נערכים אחת למספר שנים ולא באופן שוטף!


אנו מחפשים מנהיגות ערכית ואיכותית. אם הנך עומד בקריטריוני המיון וישנם תקנים ההולמים את כישורך תוכל לבקש להתקדם בשירות. הדבר תלוי במצב ובנסיבות שיהיו בזמן שתרצה להתקדם.