קורס סוהרים

סוהר ביטחון המתגייס לארגון עובר בסמוך לגיוסו קורס סוהרים, במהלכו לומד את מקצוע הסוהר בשגרה ובחירום, כשירויות מקצועיות, מבצעיות והתנהגותיות הנדרשות מהסוהר למילוי תפקידו באופן מיטבי.

קורס הסוהרים הוא הקורס הבסיסי המסמיך את הסוהר למילוי תפקידו וכמו שאר קורסי ההכשרה, מתקיים בביה"ס הארצי להכשרת סוהרים וקצינים ע"ש אריה ניר, ברמלה, ונמשך 15 שבועות (פרק א) ו13- שבועות נוספים ביחידה, כהכשרה תוך כדי תפקיד (פרק ב).

במהלך חודשי שירותו הראשונים עובר הסוהר החדש תקופת חניכה ביחידה, מוצמד לו חונך אישי אשר מלווה אותו בצעדיו הראשונים ביחידה ומסייע לו להפנים את רזי המקצוע.


קורס מש"קים

קורס קידומי אליו יוצאים הסוהרים הנבחרים לשמש כעתודה פיקודית לארגון, מספר שנים לאחר תחילת עבודתם כסוהרים. 

לקורס זה ממוינים ונבחרים סוהרים מצוינים על סמך קריטריוני התאמה הכוללים בין השאר יכולות פיקוד, בולטות ביחידה, חוות דעת תפקודיות גבוהות וידע מקצועי רחב. הקורס אורך כחודשיים ומסמיך לתפקידי מש"ק שונים בארגון.קורס קצינים

קורס הקצינים היוקרתי של שב"ס הוא החוליה האחרונה המפרידה בין עולם סוהר הבד"א (בדרגות אחרות, הנגדים) לעולם הפיקוד. המיונים לקורס זה קפדניים ואליהם מופנים מש"קים בעלי רמת תפקוד גבוהה, אופק שירות והתאמה לתפקידים מובילים כקצינים. מדי שנה מוכשרים ומוסמכים עשרות קצינים חדשים לארגון. 

מסלול הצוערים בשב"ס כולל לימודים אקדמיים לתואר ראשון בתחום הקרימינולוגיה ואכיפת החוק, במימון המערכת, במהלך עבודתם. חלק מהלימודים מתבצע תוך פטור מתפקיד ובמהלכו מקבלים הצוערים משכורת מלאה. בסיום לימודי התואר מתחיל קורס הקצינים שנמשך כחצי שנה ומתקיים גם הוא בביה"ס להכשרת קצינים וסוהרים. קורס זה מכשיר ומסמיך למגוון תפקידי קצונה בארגון, לרבות מפקדי משמרת, מנהלי אגפים ומפקדי צוותים ביחידות המיוחדות.

בהמשך שירותו עובר הקצין הייעודי לתפקידים קידומיים מגוונים בהתאם לכישוריו, התאמתו ודרגתו, ביניהם תפקידים בתחום הביטחון, המודיעין והמבצעים.