מדריך לאסיר המשתחרר


אסיר משתחרר יקר,


בקרוב אתה עומד לצאת מבין חומות הכלא ולהתחיל לצעוד כאדם חופשי המשתלב בחברה. בתקופת שהותך במאסר, פעל שירות בתי הסוהר (שב"ס) לסייע לך להשתלב בסביבה החדשה שנקלעת אליה ולהסתגל למצב החדש באמצעות התערבות חינוכית ושיקומית, שמטרתה להקנות לך כלים מתקנים אשר יסייעו לך לקראת שחרורך. השתתפותך בתוכניות הרבות ששירות בתי הסוהר מקיים בשבילך תורמת ומקנה לך כלים להמשך הדרך, אבל בכך אין די. כדי לשמור על הישגיך, עליך להמשיך ולחזק אותם על ידי המשך תהליך הטיפול גם מחוץ לכותלי בית הסוהר.

החיים כאדם משוחרר ושומר חוק הם מורכבים, שכן אתה נדרש לתת מענה בתחומים רבים: תעסוקה, דיור, יחסי משפחה, גמילה מהתמכרויות, הימנעות מחבירה לגורמים עבריינים ועוד. בבחירתך בדרך זו תשמח הרשות לשיקום האסיר (רש"א) לעמוד לרשותך ולסייע לך לנהל אורח חיים נורמטיבי. החלטתך תלויה בעיקר בנכונותך להירתם לתהליך ובהבנה שעיקר המאמץ מוטל עליך. כדי שתוכל ליהנות מתוצאות המאמץ לאורך זמן, דרושות לך בעיקר סבלנות וכנות.

זכות היא לנו שחוברת זו תסייע לך בדרכך החדשה ותשלים לך את המידע הדרוש לכניסתך המחודשת לחיי הקהילה הנורמטיבית. הרשות לשיקום האסיר יחד עם שירות בתי הסוהר מייחלים שתסתייע במידע הרב המצוי בחוברת, ומקווים שהשימוש בה יבטיח לך הצלחה בדרך חזרה למשפחה, לקהילה ולחברה. הרשות לשיקום האסיר עוסקת בשיקומו של האסיר ובשילובו בחברה, ופעילותה מתחילה עוד בשלב המאסר. יועצי רש"א, הפועלים בבתי הכלא ברחבי הארץ, ייפגשו עמך, ויחד עם סגל הטיפול של שירות בתי הסוהר יבנו אתך ובשבילך תוכנית שיקום המתאימה לצרכיך וכן ילוו אותך ואת משפחתך לאחר שחרורך מהמאסר.