תהליך קליטת האסיר

אבחון ומיון

במהלך כשבוע לאחר התייצבות האסיר בבית הסוהר לריצוי עונשו, האסיר עובר סדרה של ראיונות ואבחונים לקביעת מצבו הנפשי, הפיזי והמנטלי  לצורך שיבוצו באופן קבוע בבית הסוהר המתאים לו. האסיר נבדק על ידי רופא, מרואיין אצל עובדת סוציאלית, וקצין המודיעין של בית הסוהר עובר עם האסיר על נושאי תנאי המאסר וחבריו לתא.

במקביל האסיר נבדק על ידי משרד הרישום על תקופת המאסר שנקצבה לו, ובמידת הצורך נקבעים ראיונות נוספים עם רב בית הסוהר, פסיכיאטר, קצין חינוך וכיו"ב.
כל הראיונות וההתרשמויות מובאות בפני קצין אבחון ומיון ארצי אשר קובע היכן ישובץ האסיר, במטרה למקסם את השתלבות האסיר, להפחית את נזקי המאסר ולהקנות כלים מתקנים.

במקרה בו אסיר נשפט למאסר, וריצוי עונשו נדחה, מוזמן האסיר למשרדי שב"ס לעבור את תהליך המיון קודם המאסר. כך שבשעת התייצבותו לריצוי עונשו, כבר יידע לאן הוא משובץ ויתייצב ישירות בבית הסוהר ללא צורך בהמתנה בבית סוהר שאינו מתאים לו לצורך תהליך האיבחון והמיון.

קליטה ורישום

הכניסה לבית המעצר מתבצעת מתוקף החלטת ביהמ"ש או הגורם האמון על הוצאת צווים.

קליטת אסירים מתבצעת במהלך כל ימות השבוע ובכל שעות היממה כולל שבתות וחגים.

לצורך קליטת העצור יש להציג צו מעצר בתוקף הכולל  את פרטי העצור, מספר התיק ושם השופט שנתן את הצו בנוסף לפרטי זהותו של העצור ופרטי העבירה בה הוא נחשד.

הודעה בדבר המעצר תישלח לעורך דינו של העצור במידה והעצור הוא קטין- הודעה תישלח גם להוריו.

בעת כניסתו של העצור לבית המעצר, רשם בית המעצר יקבלו ויקליד את פרטיו במקביל לצילום העצור ולקיחת תביעות אצבעותיו.
בסיום הרישום, יופקדו חפציו של העצור בגזברות בית הסוהר, ויעבור בדיקת חובש. לאחר קליטתו, יופנה העצור למנהל האגף אשר יקריא לו את חובותיו וזכויותיו ויקבע לאיזה לתא ישובץ.

סדר היום בבית הסוהר

סדר יום קבוע הוא אחד המרכיבים החשובים בשגרת הפעילות המתבצעת.
שינוי בסדר היום ללא תכנון מראש או אישור מפקד בית הסוהר, עלול לפגוע בסדר, במשמעת ובביטחון בבית הסוהר.

למרות ההבדלים בין בתי הסוהר השונים, קיימת מסגרת בסיסית אחידה של סדר יום המשותפת לכולם, תוך אבחנה בין בתי הסוהר לאסירים פליליים ובתי סוהר לאסירים ביטחוניים.

סדר היום כולל:
השכמה, ספירת בוקר, ארוחת בוקר, יציאה לעבודה וללימודים, ספירת צהרים, ארוחת צהרים, חזרה לעבודה, פעילות, אחה"צ וחוגים, ספירת ביטחון, ארוחת ערב, ספירת לילה ונעילת התאים.

השתלבות במאסר

תהליך קליטת האסיר הוא ארוע משמעותי בו שער בית הסוהר מסמל את הפרידה מהאזרחות ומהחופש, ומעבר לסטטוס אסיר.

תהליך ההשתלבות במאסר הינו תהליך היכול להתארך מספר שבועות. במהלך תקופה זו עומד האסיר מול סוגיות של השתלבות בבית הסוהר, בניית מערכות יחסים אל מול חבריו למאסר ואל מול סגל בית הסוהר במקביל להשתלבות בסדר היומיומי החדש אליו הוא צריך להסתגל.

בכל תקופת ההשתלבות במאסר הנחשבת לקשה ביותר לאסיר, עומדים לרשותו עובדת סוציאלית וסגל בית הסוהר להקל עד כמה שניתן לצורך השתלבות מהירה ולצמצום נזקי המאסר.