חובות וזכויות

עם כניסתו של אסיר/עצור לבית הסוהר/בית מעצר נשללת ממנו חירותו. שלילת הזכות לחירות משמעותה שינוי מעמדו האזרחי. שינוי זה מחייב את האסיר/עצור לקיים את החובות החלות עליו מתוקף החוק ומצד שני מחייב את שירות בתי הסוהר להקפיד על ביצוע חובותיו אלו לצד מתן זכויות לכל אסיר/עצור.