בתי כלא וחלופות כליאה

אתר זה מלווה את האסיר, החל מכניסתו לבית הסוהר ועד לשחרורו. כאן ניתן לקבל מידע על בתי הסוהר השונים, חלופות הכליאה, תהליך קליטת האסיר, סדר יומו של האסיר, חובותיו וזכויותיו ולבסוף ניתן למצוא את כל המידע אשר יעזור לאסיר להשתחרר כשבידו כל הכלים הנחוצים לו. 
שירות בתי הסוהר מנהל כ- 32 מתקני כליאה בפריסה ארצית ובחלוקה ל-3 מחוזות פיקוד – צפון מרכז ודרום.

מתקני כליאה ואגפים

עצורים נקלטים בבתי המעצר כל ימות השבוע ובכל שעות היממה, כולל בסופי שבוע ובחגים. תהליך קליטת העצור מתבצע לאחר הצגת צו מעצר מבית המשפט בתוקף. בצו המעצר מפורטים; שם בית המשפט, מספר התיק ושם השופט שנתן את הצו, בהתאם- חתימת השופט וחותמת בית המשפט.

תהליך קליטת האסיר

עם כניסתו של אסיר/עצור לבית הסוהר/בית מעצר נשללת ממנו חירותו. שלילת הזכות לחירות משמעותה שינוי מעמדו האזרחי. שינוי זה מחייב את האסיר/עצור לקיים את החובות החלות עליו מתוקף החוק ומצד שני מחייב את שירות בתי הסוהר להקפיד על ביצוע חובותיו אלו לצד מתן זכויות לכל אסיר/עצור.

חובות וזכויות

חלופות כליאה, מטרתן, שימור אסירים ועצורים שאינם מסוכנים, בתוך המעגל החברתי- קהילתי, שאיננו עברייני. שתי חלופות כליאה קיימות כיום: עבודות שרות ואיזוק אלקטרוני

חלופות כליאה

אסיר העומד לצאת מבין חומות הכלא, לאחר תקופה בה ריצה את עונשו, נצרך הוא להסתגל למציאות חדשה ומורכבת כאדם משוחרר ושומר חוק. המדריך לאסיר המשתחרר- מטרתו להקנות כלים ולסייע לאסיר בתהליך שיעבור לקראת שחרורו.

המדריך לאסיר המשתחרר