מערך הדת

הרבנות הראשית לשב"ס, בראשותו של הרב הראשי לשב"ס, מופקדת על מערכת השירותים הדתיים הניתנים לאסירים ולסוהרים בני כל הדתות. עיקר פעילות הרבנות הינה בתחום שמירת הכשרות, שבתות ומועדי ישראל וכן הענקת שירותי דת וביצוע פעילות דתית כולל פעילות תקונית תורנית במערך משולב של כל גורמי מערך הטיפול החינוך והתעסוקה הקיימים בארגון. הרבנות הראשית לשב"ס מאורגנת כמחלקה הפועלת בראשותו של הרב הראשי ובכפיפות לראש חטיבת התקון באגף האסיר.

מתנדבים

מערך המתנדבים ברבנות שב"ס הינו אחיעזר ואחיסמך להפעלת הפעילות הבלתי פורמלית בתחום התורני דתי ומהווה ...

מבצעים מיוחדים לאסירים בתחום הדת

במסגרת עיסוקיה של הרבנות בתחום החגים, מתבצעים בכל שנה מבצעי חגים שונים לכלל בתי הסוהר

פעילויות מיוחדות

רבנות שב"ס הפעילה במסגרת המדרשות סדנאות ופעילויות יחודיות לאסירים

תוכנית שיקום לאחר מאסר

רבנות שב"ס בשיתוף האגף התורני ברשות לשיקום האסיר ובשיתוף גורמי טיפול בבית הסוהר מפנה ויוצרת תוכניות

פעילות עם דתות שונות

רבנות שב"ס אמונה על פעילות ומתן שירותי דת לאסירים בני הדתות השונות המצויות בבתי הסוהר.

יציאת האסיר לשיקום בקהילה

לאסיר מוצעת תוכנית שיקום, מתוך מגוון של תוכניות שיקום דתיות, כאשר המשותף לכולן הינו שיקום על בסיס ...

בתי כנסת

הרבנות הראשית בשיתוף בתי הסוהר מתחזקת ומפעילה בתי כנסת לאסירים ולסגל שב"ס.

אגפים תורניים

האגפים התורניים בשב"ס מאפשרים לאסירים לנהל אורח חיים דתי, ולקיים את אורח חייו ללא הפרעה.

לימוד במדרשה תורנית

תכני הלימוד כוללים את לימוד התנ"ך, פרשיות השבוע, והלכות הקשורות לחגים, מועדים, מידות והליכות חכמי ...

המדרשות התורניות

הרבנות הראשית לשב"ס מפעילה מדרשות תורניות בכלל בתי הסוהר ובתי המעצר בתקצוב מלא של הארגון.

תקנון תורני

תקופת המאסר נתפסת כהזדמנות וכמנוף לחולל שינוי חיובי, באורח חייו של האסיר.

אספקת מנות מזון "מהדרין" לאסירים חרדים

למרות שמטבחי שב"ס מתנהלים ברמת כשרות מיטבית, מספק השב"ס מנות מזון בכשרות מהודרת.

כשרות

שמירת הכשרות הינה מאבני היסוד של הדת היהודית. במטבחי שב"ס תהליכי העבודה והבטחת הכשרות מתבצעים ...