מערך הרפואה

מערך הרפואה בשב"ס, הכפוף לחטיבת התקון, עוסק במתן שירותי בריאות כוללנים לאסירים. הטיפול באסיר ניתן עפ"י החקיקה, הנחיות משרד הבריאות וההנחיות הקליניות, ועפ"י כללי האתיקה הרפואית, ללא התניה או התחשבות בגזע, מין, השתייכות דתית או לאומית ואופי העבירה שבגינה כלוא האסיר. בנוסף, מספק מערך הרפואה לשב"ס שירותי תברואה וגהות, הכוללים, בין השאר, בדיקת תנאי המגורים, המטבח, סילוק אשפה והדברת מזיקים.

רפואה יועצת ושיקום

שרותים הניתנים בבתי הסוהר, בבתי החולים ובמכונים בקהילה על פי הנחיות הקליניות והמלצות הרופא.

הטיפול הרפואי במחלות הנפש\

(טלינה) מתבצע באחריות משרד הבריאות, על ידי רופאים המשתייכים למשרד הבריאות, וכפופים למרכז בריאות

שירות נרקולוגי

הטיפול מבוצע במרפאות ע"י רופאים בעלי תעודת הסמכה לעיסוק בנרקולוגיה

שירותי רפואת השיניים

שירותי רפואת השיניים מבוצעים על ידי רופאי שיניים בסיוע סייעות

מערך הרפואה הראשונית

אספקת שירותי רפואה לאסירים באמצעות מרפאות הנמצאות בבתי הכלא ובבתי המעצר, בהם רופאים כלליים הנמצאים ...