הטיפול באסיר

אחד היעדים המרכזיים של שרות בתי הסוהר, נוגע לאסיר החוסה במתקניו - שמירה על חייו, כבודו וביטחונו של האסיר והפחתת רמת הפשיעה החוזרת. תפיסת התקון מבוססת על האמונה שניתן להקנות לעבריינים כלים מתקנים ולחולל תהליך של שינוי בהתנהגותם. שב"ס רואה חובה לנצל את המאסר להנעה של תהליך זה וקיומו.
חינוך טיפול ושיקום
מערך הדת
מערך הרפואה
מערך התעסוקה