מאמרים בתחום הטיפול באסיר

מאמרים בתחום הטיפול באסיר

מודלים להפעלת בתי סוהר לנוער בעולם

(28/07/2013)
התפיסה הרווחת בארה"ב ובאנגליה גורסת כי בתי הסוהר לנוער יהיו נבדלים ונפרדים מבתי הסוהר למבוגרים, גם אם מדובר באוכלוסייה שניתן לאכלס באגף אחד ניפרד. מתקני הכליאה לנוער בארה"ב נקראים "מוסדות תקון לנוער" ולא בתי סוהר וקביעה זו אינה סמנטית בלבד אלא היא מבטאת את התפיסה הרווחת באשר לטיפול בנוער עבריין
להרחבה

פגיעות עצמיות בחדרי מיון בבריטניה

(28/07/2013)
פגיעות עצמיות וניסיונות אובדניים מהווים התנהגות מוכרת ושכיחה באנגליה. יש חשיבות לטיפול ע"י גורמים מקצועיים בתחום בריאות הנפש, וכן לשיתוף פעולה בין תחום הרפואה בחדרי המיון עם רופאים פסיכיאטרים לצורך ההתערבות במקרים אלה. קיימת חשיבות להתפתחות של צוותים מקצועיים שיתנו מענה מקצועי תוך גיבוש מדדים לרמת השירות.
להרחבה

מחלקת טיפול ושיקום

(28/07/2013)
כניסתו של אדם לבית הסוהר לריצוי עונש מאסר יוצרת שינוי דרסטי באורחות חייו. ניתוקו מהסביבה הטבעית, שלילת החופש, תנאי המחיה וגורמים נוספים, כל אלו עושים את תקופת המאסר לפרק חיים קשה. האדם חווה שלילת חופש פיזי, שלילת חופש נפשי, ניתוק מהמשפחה, חוסר פרטיות, אובדניים כלכליים, ירידה בערך העצמי וכן ירידה בכבוד האישי והחברתי (Fox,1985).
להרחבה

מאמר: התמכרות למאסר, התמכרות לעבריינות, התמכרות לעבירה וחזרה למאסר (רצידביזם)

(27/11/2012)
עליה בפשיעה הפכה את הצפיפות בבתי הסוהר לבעיה מרכזית. בישראל כלואים 14,654 אסירים, מהם 76% אסירים פליליים ו 24% אסירים שפוטים בגין עבירות נגד ביטחון המדינה [3]. מקרב האסירים הפליליים 35.5% שפוטים לראשונה והשאר 64.5% מאסר שני ומעלה.
להרחבה