מילון מונחים

חיפוש מונחים

תהליך הערכה אשר בו נבחנים הכישורים, היכולות, התפקוד, ההתנהגות, פוטנציאל ההתנהגויות השונות ועוד - תוך התייחסות לעבר ולעתיד. ‏ תהליך האבחון כולל בחינה ובדיקה לצורך קבלת החלטות.
אבחון שנועד לשקף תמונת מצב של תפקוד מערכת, ולנתח את הגורמים לאופן תפקוד זה.‏
אבחון שעורך סגל החינוך לאסיר המביע רצון ללמוד בכיתת השכלה בבית הסוהר, לצורך ניתובו לכיתה ברמה המתאימה לו.‏
העמקת ההיכרות עם האסיר, לשם אבחון אישיותו, כוחותיו ובעיותיו, במטרה לגבש הערכה בדבר הפוטנציאל השיקומי שלו.‏
אבחון פסיכולוגי שנערך באמצעות מערכת ממוחשבת המיועדת לקבוצות גדולות של נבחנים. ‏ האבחון הפסיכולוגי הממוחשב מיועד לאסירים המופנים לאבחון מטעם גורמים שונים, כמו עובדים סוציאליים ויו"ר ועדת המיון. ‏ האסירים נבדקים בסדרת מבחנים הכוללים מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות ועוד. ‏ האבחון נערך במרכז אבחון ומיון בבית המעצר ניצן. ‏
אבחון פסיכולוגי, הנערך לאנשי הסגל באמצעות מערכת ממוחשבת ומיועד לקבוצות נבחנים גדולות. ‏ האבחון הפסיכולוגי הממוחשב משמש את מערכות המיון ללשכת הגיוס ולקורס קצינים, ומהווה חלק מהשלב הראשון בעבודת מרכזי ההערכה. ‏ ע"ע מרכז הערכה. ‏ ‏
אבחון אסיר, המכוון למיפוי צרכיו ויכולותיו, לצורך הגדרתו כאסיר טעון טיפול או כאסיר רגיל - על מנת לבנות עבורו תכנית אישית. ‏ אבחון זה ייערך פעמים מספר במהלך תקופת המאסר, בצמתים מסוימים.
אבחון שנערך לאסיר בידי צוות אבחון, המורכב ממספר גורמים מקצועיים: עובד סוציאלי, קצין חינוך, רופא, קצין מודיעין, מנהל אגף, פסיכולוג, קצין טיפול בנפגעי סמים, מאבחן דת ונציגי מב"ן (ע"ע). ‏ האבחון קובע את רמת הסיכון לבריחה, רמת הסיכון בכלא – לעצמו/לאחרים, ואת התאמתו למסגרות ייחודיות (גמילה, דת וכו`). ‏ התהליך משמש למיון, לצורך השמתו של האסיר באחד מבתי הסוהר ושיבוצו באגפים, ולאיתור אפיונים, צרכים ויכולות שלו. ‏
הפעולות והאמצעים הננקטים כדי להגן על אדם, מתקן או עצם כלשהו, שהוחלט לשמור עליהם מפני פגיעה
יחידה פיזית בבית הסוהר. בנויה מתאי מגורים שבהם מתגוררים האסירים ומנהלים את סדר יומם, תחת פיקוח והשגחה של סגל האגף ובהתאם לכללי האגף המקומיים. האגפים בבתי הסוהר שונים זה מזה ברמת הביטחון, בסוג האוכלוסייה, במבנה, בסדר היום ובאופי הפעילות המקומית