שעות וכללי הביקור

הביקור הוא אחד מאמצעי הקשר החשובים שבין האסיר למשפחתו, חבריו, וידידיו. הביקור עשוי להקל על האסיר בעת שהותו בבית הסוהר ולעודדו בשעות משבר.
 • הביקור הוא אחד מאמצעי הקשר החשובים שבין האסיר למשפחתו, חבריו, וידידיו. הביקור עשוי להקל על האסיר בעת שהותו בבית הסוהר ולעודדו בשעות משבר.

להלן מספר כללים למבקר. (פירוט מלא ניתן למצוא בפקודות הנציבות).

 • ימי הביקורים הרגילים יהיו ימי ראשון ושבת בין השעות 12.00-09.00, ובין השעות 16.00-14.00 ויום שישי בין השעות 14.00-09.00. מפקד בית הסוהר רשאי לקבוע ימים נוספים באישור מפקד המחוז. שעות הביקור משתנות בהתאם לבתי הסוהר, יש להתעדכן טלפונית לפני ההגעה. 
 • אסיר יוכל לקבל ביקורים בתום שלושת החודשים הראשונים למאסרו ופעם אחת בחודשיים. עצור שהוגש נגדו כתב אישום זכאי לקבלת ביקור אחת לשבוע למשך חצי שעה. עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום אינו זכאי לקבלת מבקרים אלא באישור הממונה על החקירה. 
 • תדירות הביקורים אצל שפוטים במסגרת טובות ההנאה תהיה כדלקמן: שפוטים פליליים וביטחוניים- אחת לשבועיים. ביקור תושב חוץ (למעט תושבי הרשות הפלסטינית) המצוי בדרגת קירבה ראשונה או שניה לאסיר, מותר עד פעמיים בשנה. תדירות הביקורים תחושב מיום קבלת האסיר לבית הסוהר. אם האסיר התקבל מבית סוהר אחר, תחושב תדירות הביקורים לאורך הזמן שעבר ממועד ביקור הקודם אותו קיבל האסיר בבית הסוהר ממנו הועבר. מספר המבקרים הבוגרים אצל אסיר בביקור אחד לא יעלה על שלושה, אליהם רשאים להצטרף ילדי האסיר.
 • ילד המעוניין לבקר אסיר מקרבה ראשונה ומתייצב בשער הכניסה לבית הסוהר ללא אפוטרופסו, יציג בשער הכניסה של בית הסוהר מסמך החתום ע"י אחד מאפוטרופסיו והמאשר את כניסתו לבית הסוהר. למסמך יצורף צילום תעודת הזהות/הדרכון של האפוטרופוס החתום. משך הביקור אצל אסיר בטחוני הוא עד 45 דקות. משך הביקור אצל כל אסיר אחר הוא עד 30 דקות.ציוד שהמשפחה רשאית להביא לאסיר:

מכנס כהה+ חולצה לבנה, גרביים (עד 6 זוגות), מגבות (3), תחתון וגופיה (6 זוגות), פיג'מה (2), מכנסי ספורט, אימונית/ טרנינג, שמיכת צמר יחיד, ציפית לכרית (2), סדינים (2), ציפה לשמיכת יחיד
ספרי קריאה/ לימוד (4)- באישור קצין חינוך בלבד, שטיחון תפילה, תשמישי קדושה, תפילין, טלית, טבעת נישואין, תמונות ומסמכים (עד 5 תמונות בביקור). • מפקד בית הסוהר מוסמך לאשר כניסת המבקרים הבאים, שלא בימים ובשעות הביקורים הרגילים. האישור יינתן בכתב על גבי הטופס שבנספח א' ויתויק בתיק האסיר: ביקור עו"ד, ביקור רב או איש דת מוסמך - בתאום עם רב בית הסוהר, ביקור אצל אסיר שמחלתו חמורה עפ"י חוות דעת רפואית, ביקור נציג מדינה זרה, נציג ארגון בינלאומי, לאחר תאום עם רמ"ח האסיר, ביקור בן משפחה לצרכים טיפוליים, חינוכיים, לפי המלצת עובד סוציאלי, קצין חינוך או רב בית הסוהר, ביקור חד-פעמי של עובד סוציאלי מלשכת רווחה, קצין מבחן, יועץ הרשות לשיקום האסיר, ביקור חד-פעמי של אזרח אצל אסיר לצורך סיוע בתהליך טיפולי או שיקומי בתאום עם רכז העו"סים, קצין חינוך או רב בהתאם, ביקור חבר כנסת אצל אסיר מסוים לאחר אישור מלשכת הנציב.
 • אסירי אגף משתלבים, הפרדה, אגף שמור בביס"ר לאסירים פליליים – הביקור ייערך כאשר בין האסיר למבקרים חוצצת רשת או מחיצת זכוכית – הכול בהתאם למתקן מבקר חייב להזדהות בשער בית הסוהר בעזרת תעודה רשמית של מדינת ישראל ותמונה מזהה הצמודה לתעודה, כגון: תעודת זהות, תעודת חוגר/מילואים, רישיון נהיגה ממוחשב ובר תוקף. תושב חוץ יזוהה בעזרת דרכונו ותמונה.
 • על המבקרים יערך חיפוש בגופם ובכלי רכבם.
 • מפקד בית הסוהר רשאי למנוע הכנסת מבקר אשר עלול לגרום, לאור התנהגותו בעבר במקום הביקורים, להפרת הסדר וכללי ההתנהגות הנדרשים בעת הביקורים.
 • נכים עם תעודת נכה, נשים בהריון או נשים עם תינוקות, יקבלו זכות קדימה בכניסה לחדר הביקורים.
 • האחראי על הביקורים רשאי להורות על הפסקת ביקור אם המבקר או האסיר, גרם לאי סדרים במהלך הביקור, ולא נשמע להוראות הסוהרים.
 • אין לקבל ממבקרי אסירים כספים במזומן או בהמחאות בעבור האסירים. יש להבהיר למבקרים כי הכנסת כסף מתבצעת רק באמצעות הפקדה בבנק הדואר לזכות חשבון האסיר, עפ"י תלושי הפקדה שיימסרו לבני המשפחה.