טלפונים חיוניים

מספרי טלפון אשר יסייעו לעורכי הדין ולמשפחות לתקשר עם אנשי הקשר בשרות בתי הסוהר.
כחלק משיתוף הפעולה ההדדי שבין שירות בתי הסוהר ללשכת עורכי הדין, מוסדותיה וחבריה, מתכבד בזאת שירות בתי הסוהר לפרסם את דף המידע הראשון המיועד לכלל עורכי הדין בישראל הנזקקים לשירותיו.    
באתר זה יפורסמו עדכונים מעת לעת. כמו כן מתפרסמת באתר פקודת הנציבות 04.34.00 המפרטת את הכללים לעניין מתן שירות לאסירים ע"י עורכי דין.להלן רשימת אנשי הקשר- לליווי עורכי הדין בבתי הסוהר השונים:
שם:  בית הסוהר טלפון
 קובי לוי    עופר  0504063595
 לאה חבז  מעשיהו  0504063602
 ליפז ברוך  אופק  0506096043
 סלו אהרון       השרון  0504063612
 עזה עבדלכרים  חרמון  0504063605
 אילן משה  מגידו  0506075241
 ראובן בהונקר    מג"ן ניצן  0504063601
 שחר סנבטו     איילון  0504063609
 משה בן זקן  אשל  0504063875
 יהודה משה  תל אביב  0504063599
 אלחנן מרק  דמון  0504063607
 סם טגאו  גבעון  0504063611
 ניר טנורג'י  בימ"ר ירושלים  0506075021
 אסף אקוה  הדרים  0504063600
 זיו צלח  קציעות  0504063598
 אברהם לוי  שקמה  0504063591
 קורין אלבז  רימונים  0506096031