יחידות מיוחדות

התמודדות הארגון עם תרחישים כמו: הפרות סדר, ניסיונות חטיפה ותקיפות סגל מחייבת מקצועיות, למידה מתמדת, מיומנות והתמחות. 
לצורך כך וכדי להצליח באופן מיטבי בפעילות הארגון בשגרה ובחירום, הוקמו 4 יחידות מבצעיות מיוחדות