יחידות שב"ס

כ- 8,400 אנשי סגל מופקדים על החזקה וטיפול באסירים במשמורת חוקית: סוהרים וקצינים מתחומי הביטחון, לוחמים ביחידות מבצעיות ייחודיות, אנשי טיפול ומטה, עובדים סוציאליים, רופאים וקציני חינוך, כולם שותפים בהגנה על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל ובשמירת איכות חיי החברה הישראלית.