דרגות סמלים ועיטורים

הענקת דרגה מסמלת את הכרת השירות בתגמול איש הסגל על עבודתו ומהווה דרך לקידום איש הסגל בשרשרת הפיקוד. שני מסלולי שירות בהם יכול הסוהר להתקדם; מסלול בד"א (בעלי דרגות אחרות) ומסלול קצונה. חובת לבישת מדים וענידת תג שמי חלה על כל הסוהרים בכל יחידות השירות.