הנצחה

"על אלה עיני בוכיה,
עיני עיני יורדה מים,
כי רחק ממני מנחם"

(איכה א' ט"ז)

מאה שלושים אחד חללי שב"ס, שמות שונים, 
בני כל הדתות וכל המגזרים, נשים וגברים, 
ותיקים ועולים חדשים, זה לצד זה, כמו גם בתוך 
בתי הסוהר ובין החומות כך בלכתם משקפים את 
ההוויה הכל-כך מיוחדת של הארגון, את הפסיפס 
האנושי המגוון שהופך את שב"ס למה שהוא. 
משפחה אמיתית.

מאחורי כל אחד מהם - מאות בני משפחה, יקירים, 
חברים ומוקירים שזוכרים את הרגע, את השעות 
שקדמו ואת הימים שלא ישובו עוד במחיצתו.
נמשיך לחבק ולאמץ לליבנו את משפחות הנופלים, 
לנסות ולהקל ולו במעט, על היגון והצער ולהתנחם 
ביחד.

זכר הנופלים יהיה נצור בליבנו ולאור זכרם ועל 
מורשתם יחונכו דורות הסוהרים הבאים. 

מי ייתן וננוחם מן השמיים, מי ייתן ונשמתם של 
יקירנו, סוהרי שירות בתי הסוהר תהיה צרורה 
בצרור החיים.