מורשת והיסטוריה

ככל ארגון, שירות בתי הסוהר עבר שינויים מרחיקי לכת מאז שקם בשנת 1949. הארגון ידע עליות ומורדות רבות, נהנה מתקופות של שגשוג לצד תקופות שפל אך לכל אורך התקופה עשה כמיטב יכולתו לעמוד בגאון במטרות שלשמן הוא הוקם.