אודות
שירות בתי הסוהר הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי, המשתייך למערכת אכיפת החוק. תמצית תפקידו: אחזקת אסירים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. על כן, פועל שירות בתי הסוהר לטיפוח אנשי הסגל, פיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים, תוך מיצוי טכנולוגיות מתקדמות והתייחסות מעמיקה לאדם שבאסיר.
שירות בתי הסוהר עבר בשנים האחרונות מהפך. כחלק מהליך התעצמותו וביסוסו כחולייה משמעותית בין זרועות הביטחון, שואף הארגון להוות ארגון כליאה מהמובילים בעולם יחד, בכח הידע ובעוצמת העשייה נשיג את המטרה.
שרות בתי הסוהר הינו ארגון הפועל על פי אמות מידה וערכים אשר שם לפניו. ערכי הארגון עודכנו לאחרונה בעקבות ועדה מיוחדת אשר מונתה על ידי הנציב. הערכים אשר נבחרו, מטרתם להוות לכל סוהר, יעד מכוון לכל אורך תפקידו בשרותו בארגון.
הוראות פקודות ונהלי הארגון, מטרתם לקבוע עקרונות ונהלי עבודה בתוך הארגון, לאלו כפופים כל סוהרי הארגון מדרגת סוהר ועד לדרגת רב ניצב.

ייעוד וחזון

ערכים

הוראות, פקודות ונהלים